ร่วมงาน • July 12, 2023

เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ : Fraud Application Monitoring

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • • Working hr. MON-FRI 08.30 AM-5.00 PM
 • • Provident Fund
 • • Group Insurance

รายละเอียดงาน

 • 1. Prepare reports related to the information in the financialstatements of the group of companies. to be presented to outsiders
  2. Prepare related transactions at the company’s meeting.
  3. Prepare information to present in the annual report (One-Report)in the part of financial statements.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระดับตำแหน่งงาน: หัวหน้างาน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อายุงาน: 3 ปี
  ประเภทการจ้างงาน: งานเต็มเวลา
  สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ: ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

แบบฟอร์มสมัครงาน

ส่งข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกลับ