ร่วมงาน

ต้องการร่วมงานกับบริษัท สิริอินเตอร์กรุ๊ป

ตำแหน่งที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ : Fraud Application Monitoring (บริษัทฯ ในเครือ)

รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการขอใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของลูกค้า เพื่อป้องกันการทุจริต 2.รวบรวมช้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่าง ๆ
3.ดำเนินการระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง การตรวจสอบข้อเท็จจริง…

Admin Store (ธุรการสโตร์)

รายละเอียดงาน
1.ดูแลรับผิดชอบการคีย์ข้อมูลขอซื้อ ,รับงานบิลสินค้า ,การเบิกจ่ายวัสดุ, การโอนย้ายวัสดุ กระบวนการทำงานในระบบ ERP MANGGO
2.ควบคุมดูแลด้านเอกสาร นำส่งบิลสินค้าหรือใบกำกับภาษี จัดส่งตามระยะเวลาให้ทันตาม ที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ : Fraud Application Monitoring (บริษัทฯ ในเครือ)

รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการขอใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของลูกค้า เพื่อป้องกันการทุจริต 2.รวบรวมช้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่าง ๆ
3.ดำเนินการระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง การตรวจสอบข้อเท็จจริง…

Admin Store (ธุรการสโตร์)

รายละเอียดงาน
1.ดูแลรับผิดชอบการคีย์ข้อมูลขอซื้อ ,รับงานบิลสินค้า ,การเบิกจ่ายวัสดุ, การโอนย้ายวัสดุ กระบวนการทำงานในระบบ ERP MANGGO
2.ควบคุมดูแลด้านเอกสาร นำส่งบิลสินค้าหรือใบกำกับภาษี จัดส่งตามระยะเวลาให้ทันตาม ที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ : Fraud Application Monitoring (บริษัทฯ ในเครือ)

รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารประกอบการขอใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของลูกค้า เพื่อป้องกันการทุจริต 2.รวบรวมช้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่าง ๆ
3.ดำเนินการระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง การตรวจสอบข้อเท็จจริง…

Admin Store (ธุรการสโตร์)

รายละเอียดงาน
1.ดูแลรับผิดชอบการคีย์ข้อมูลขอซื้อ ,รับงานบิลสินค้า ,การเบิกจ่ายวัสดุ, การโอนย้ายวัสดุ กระบวนการทำงานในระบบ ERP MANGGO
2.ควบคุมดูแลด้านเอกสาร นำส่งบิลสินค้าหรือใบกำกับภาษี จัดส่งตามระยะเวลาให้ทันตาม ที่กำหนด