เกี่ยวกับเรา

บริษัท สิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการตรวจสอบคัดสรรคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร ตลอดจนกระบวนการสีข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพส่งออก

บริษัทตั้งอยู่ใน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ที่มีรสชาติหอมอร่อยของประเทศไทย บริษัท สิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานมีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออก โดยบริษัทเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP จากกระทรวงพาณิชย์ และมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท ดังนี้

1. บริษัท สิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โรงสีข้าว)
เป็นบริษัทสีข้าวขนาดใหญ่ ในภายเหนือตอนบน ซึ่งก่อตั้งมากว่า 20 ปี
2. บริษัท สิริอินเตอร์โลจิสติกส์ จำกัด
เป็นบริษัท ขนส่ง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. บริษัท สิริอินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
เป็นบริษัท ดำเนินการพิธีการด่านศุลกากร ทั้งส่งออกและนำเข้าสินค้าต่าง ๆ
โดยบริษัทของเรา มีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นคณะกรรมการกับกำดูแลด้านการข้าวของจังหวัดเชียงราย

บริษัทในเครือ

โดยบริษัทเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต  GMP และ HACCP  จากกระทรวงพาณิชย์ และมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท ดังนี้

บริษัท  สิริอินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  (โรงสีข้าว)

เป็นบริษัทสีข้าวขนาดใหญ่  ในภายเหนือตอนบน  ซึ่งก่อตั้งมากว่า 20 ปี

บริษัท  สิริอินเตอร์โลจิสติกส์  จำกัด

เป็นบริษัท  ขนส่ง  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 บริษัท  สิริอินเตอร์  อิมพอร์ต  เอ็กซ์พอร์ต   จำกัด

เป็นบริษัท  ดำเนินการพิธีการด่านศุลกากร  ทั้งส่งออกและนำเข้าสินค้าต่าง ๆ

รางวัลและเกียรติคุณ