• บริษัท  สิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  จำกัด

  ประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการตรวจสอบคัดสรรคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร

 • โรงงานมีการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออก

  โดยบริษัทเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP จากกระทรวงพาณิชย์ และมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท

  บริษัทสีข้าวขนาดใหญ่
  ในภายเหนือตอนบน
  ซึ่งก่อตั้งมากว่า 20 ปี

  ในด้านการตรวจสอบคัดสรรคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร ตลอดจนกระบวนการสีข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพส่งออก

  ชนิดข้าว

  ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวปทุมธานี

  Brand


  ข้าวหอมมะลิ,ข้าวเหนียวและ ข้าวหอมปทุมธานี ตราบัวทองและตราเหรียญทอง

  OEM


  สิริ อินเตอร์กรุ๊ป เป็นบริษัทรับผลิต OEM ภายใต้มาตรฐานสากล เราให้บริการแบบ one-stop service ทางบริษัทรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการจัดหาสินค้าไปจนถึงส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า

  เกี่ยวกับเรา

  บริษัท  สิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)  จำกัด  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2557 
  ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี

  ในด้านการตรวจสอบคัดสรรคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวสาร ตลอดจนกระบวนการสีข้าว และปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร  เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพส่งออก

  ติดตามข่าวสารของบริษัทได้เร็วๆนี้